Organikus szőlőművelés

Organikus szőlőművelés

vagy ökológiai, vagy biológiai gazdálkodásból származó termék. rendelkezhet erről tanusítvánnyal, de ennek megléte nem kitétele a fenntartható szemléletnek. az organikus gazdálkodás lényege, hogy nem használ a szőlőnövényen felszívodó vegyszereket, nem használ agresszív kemikáliákat gyomirtásra, nem műtrágyázik. ideális esetben az ökológiai szemlélet tovább folytatódik a borászati technológiában is, tehát a pincemunkálatok során is a lehető legkevesebb emberi beavatkozás mellett készül bor, természetesen körültekintő módon. bio bornak akkor nevezhető egy tétel, ha mind a szőlőben, mind a borkészítésben érvényesülnek az organikus szemlélet szabályai, és erről ellenőrző szervezetek által jóváhagyott tanúsítvánnyal is rendelkezik a borászat. a tanúsítvány megléténél és a plecsniknél talán fontosabb a valódi elkötelezettség a fenntarthatóság mellett. az, hogy a gazda ügyel rá, hogy ne zsigerelje ki teljesen a földet és a növényt, ami a megélhetését biztosítja. az organikus gazdaságokból származó borok gazdagok, vibrálóan élénkek, és izgalmasak.