Rólunk/ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, úgy figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak valamennyi pontjával egyetért, azokat kötelező érvényűnek fogadja el magára nézve.

A webáruházat üzemeltető cég adatai:

Cégnév: Windstorm Kft.

Székhelye: 1136 Budapest Pannónia u. 17/b

Telephelye(i):

1118 Budapest, Rétköz utca 5.

Adószám: 13814298-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 874622

Elektronikus elérhetőség: gazdagret@radovin.hu

Telefonos elérhetőség: +36 1 952 14 94

Megrendelés menete 

A vásárláshoz regisztráció szükséges. Ezt követően, e-mail cím és jelszó segítségével tud belépni a saját fiókjába. A vásárlást vagy a fiókba történő bejelentkezés, vagy a megvásárolni kívánt termékek kiválasztását és kosárba helyezését követően a fiókjába lépése után tudja megkezdeni.

  1. Válassza ki a megvásárolni kívánt termékeket és helyezze őket a kosarába.
  2. A kosárban a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva, vagy a fiókba belépve válassza ki, vagy állítsa be a szállítási és számlázási címet, a szállítási és fizetési módot.
  3. Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson az „Megrendelés elküldése” gombra. Fontos, hogy ügyeljen a megadott adatok helyességére, hiszen a termék ezek alapján kerül szállításra és számlázásra.

Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címen (ennek 48 órán belül kell megtörténni, ellenkező esetben a megrendelő mentesül szerződéses kötelezettsége alól), melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit, ezért kérjük, pontosan adja meg e-mail címét. Az e-mail útján történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a helytelenül megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván, melyet kérjük, hogy a megrendelés teljesítéséig szíveskedjen megőrizni. Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető megérkezettnek, amikor az a címzett részére hozzáférhetővé válik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendeléseket a beérkezések sorrendjében regisztráljuk, így előfordulhat, hogy a megrendelt tétel már nincs raktáron. Ebben az esetben munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a lehetőségekről. Amennyiben nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni a megrendelést, úgy Önnek azonnal joga van a megrendelés törléséhez. A vásárlástól való elállás tényéről kérjük írásban tájékoztasson minket a gazdagret@radovin.hu e-mail címen.

A termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

Alkoholtartalmú terméket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni.

 

Árak

Felhívjuk figyelmét, hogy a webshopon feltüntetett webshop ár kizárólag a webshopon történő vásárlás esetén érvényes. A webshop ár és a bolti ár eltérhet egymástól.

A feltüntetett árak forintban értendőek és minden esetben tartalmazzák az áfa összegét.

A webshopon és a boltokban érvényes kedvezményrendszerről bővebb információt a kedvezményrendszer menüpont alatt találhat.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket, melyeket a szállítási díjak menüpontban talál.

Az árak tájékoztató jellegűek, szerződéskötést megelőzően változtathatóak.

A megrendelés lemondásának módja és feltételei

Megrendelését bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja a +36 1 952 14 94-es telefonszámot, vagy írjon: gazdagret@radovin.hu Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen.

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó. Ebben az esetben cégünk köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét, ideértve a szállítási, valamint esetlegesen felmerülő utánvételi költséget a visszaszolgáltatást követő legkésőbb  14 napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült, visszaszállítási költségeket megrendelő viseli. Elállási jogát írásban elektronikus, vagy postai úton megküldött erre irányuló határozott nyilatkozatával gyakorolhatja megadott elérhetőségeinken.

A megrendelés módosításának feltételei

Megrendelését bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja a +36 1 952-14-94-es telefonszámot, vagy írjon a gazdagret@radovin.hu e-mail címre. Hivatkozásul kérjük, minden esetben szíveskedjen megadni a megrendelési számot.

Minőségi reklamáció:

A szállításból eredő minőségi reklamációt kérjük, haladéktalanul jelezze a megadott elérhetőségek egyikén, valamint lehetőség szerint ne vegye át, hanem küldje vissza a terméket.

A termékek íze, színe, illata vagy más erre utaló minőségi reklamáció esetén az Eladó továbbítja a reklamációt az érintett gyártó felé.

Minőségi hiba esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előzőekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Felhívom a figyelmét, hogy termékeinkre jótállást nem vállalunk.

Felmerülő panaszával kapcsolatban békéltető testületi eljárást kezdeményezhet:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Személyes átvétel

A megrendelt áruk személyes átvételéhez Budapesten három helyszínt választhat:

Radovin Borkereskedés:

1028 Budapest, Hidegkúti út 71.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 11:00-19:00; szombat: 09.00-18.00; vasárnap: Zárva

Telefonszám: +36 1 274-61-29

 

Radovin Borműhely:

1136 Budapest, Pannónia utca 17/b.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 11:00-19:30; szombat: 10:00-18:00; vasárnap: Zárva

Telefonszám: +36 1 239-17-90

 

Radovin Gazdagrét:

1118 Budapest, Rétköz utca 5.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 11:00-19:30; szombat: 10:00-18:00; vasárnap: Zárva

Telefonszám:+36 1 952-14-94

Grand Radovin Borkereskedés:

1126 Budapest, Böszörményi út 18.

Nyitva tartás: Hétfőtől szerdáig: 10:00-20:000; csütörtöktől péntekig: 10:00-21:30; szombaton: 9:00-21:30; vasárnap: 9:00-16:00

Telefonszám: +36 30 789 1033

A megrendelés leadása után telefonon, vagy e-mailban értesítjük a vásárlót, hogy mely időponttól veheti át a termékeket a kiválasztott üzletben. A megrendelt árut az értesítéstől számított 8 napig tartjuk fenn, amennyiben eddig az időpontig a vásárló nem jelentkezik a megrendelt termékekért, ezt a vásárlástól való elállásnak tekintjük, és megrendelését töröljük.

Fizetési feltételek

A fizetési módot a Radovin.hu internetes áruházban történő megrendeléskor választhatja ki. A megrendelt tételeket házhoz szállításkor készpénzben (utánvétel), bankkártyával és átutalással is kiegyenlítheti. A számlát minden esetben a termék kiszállításakor küldjük a csomaggal együtt.

Fizetési módok

Fizetés utánvétellel

Ha az áruházunkban kiválasztott termék összegét a szállításkor kívánja kiegyenlíteni, akkor a fizetési mód kiválasztása és a rendelés megerősítése után Ön visszaigazolást kap e-mailben a rendelés adataival.

Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben a házhozszállítást és az utánvétes fizetési módot választotta, a helyszínen nem áll módjában kártyával fizetni!

Utánvétes fizetés esetén bruttó 990ft kezelési költséget számítunk fel.

Fizetés banki átutalással

Ha az áruházunkban kiválasztott termék összegét banki átutalással a szállításkor kívánja kiegyenlíteni, akkor a fizetési mód kiválasztása és a rendelés megerősítése után Ön visszaigazolást kap e-mailben a rendelés adataival.

A fizetendő összeget társaságunk: 10102103-69298500-01004008 számú bankszámlájára kérjük átutalni.
Kérjük, hogy banki utalását a megrendelést követő 2 munkanapon belül az alábbi adatokkal tegye meg. A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha az bankszámlánkon jóváírásra kerül. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani Önnek a megrendelt termékeket. Az összeg beérkezéséről e-mail értesítést küldünk Önnek. A számlát a kiszállításkor adjuk át. A rendelés teljesítésének gyorsítása érdekében az utalásról szóló igazolást e-mailben kérjük elküldeni a gazdagret@radovin.hu e-mail címre.

Fizetés Bankkártyával

Szállítással kapcsolatos információk

A leadott rendelés a visszaigazoló e-mail elküldésétől számít érvényesnek. Budapest területén a visszaigazoló e-mailtől számított 72 órán belül szállítjuk a megrendelt termékeket, a szállítási címtől függően ez az időtartam bővülhet, erről tájékoztató e-mailt küldünk.

A leadott rendelést követően a rendszer automatikus válaszüzenetet küld a megrendelőnek, a rendelés azonban akkor válik véglegessé, amikor azt kollégáink is visszaigazolják.

Szállítással kapcsolatos költségek (az árak az ÁFA-t tartalmazzák)

A házhoz szállítás Budapesten 20.000 Ft alatti megrendelés esetén 1490 Ft, 20.000 Ft feletti megrendelés esetén INGYENES.  A házhoz szállítás vidékre 25.000 Ft alatti megrendelés esetén 1490 Ft, 25.000 Ft feletti megrendelés esetén INGYENES, melyek bruttó árak.

Expressz szállítás Budapest területén

Amennyiben ön ezt a szállítási módot választja, munkatársunknak a lehető legrövidebb úton megpróbálja önt telefonon elérni, és egyezteti a megrendelését . a kiszállítás díja a rendelt mennyiségtől függetlenül 4 990 Ft.

Utánvétel:

Ha az áruházunkban kiválasztott termék összegét a szállításkor kívánja kiegyenlíteni, akkor a fizetési mód kiválasztása és a rendelés megerősítése után Ön visszaigazolást kap e-mailben a rendelés adataival.

Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben a személyes átvételt és az utánvétes fizetési módot választotta, a helyszínen nem áll módjában kártyával fizetni!

Utánvétes fizetés esetén bruttó 990ft kezelési költséget számítunk fel.

A szerződés időtartama, a vállalkozás személye

A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

A szerződés nyelve, a magyar, az nem minősül írásban kötött szerződésnek, azokat a vállalkozó nem iktatja.

A vállalkozás személye az Ön által megadott szállítási címtől vagy átvételi ponttól függően (földrajzi elhelyezkedés alapján) vagy a Radovin Kft. vagy a Windstorm Kft. lesz. A rendelési folyamat végén, a számlázást megelőzően tájékoztatást kap, hogy kiszállítási címnek vagy az átvételi pontnak megfelelően melyik cég lesz az ön szerződéses partnere.

Radovin Kft.

Székhelye: 1028 Budapest Hidegkúti út 71.

Telephelye(i):

Adószám: 14176690-2-43

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-8923412

Elektronikus elérhetőség: gazdagret@radovin.hu, hidegkut@radovin.hu

Telefonos elérhetőség: +36 1 952 14 94

Windstorm Kft.

Székhelye: 1136. Budapest, Pannónia utca 17/B

Telephelyei:
1136. Budapest, Pannónia utca 17/B

1118 Budapest, Rétköz utca 5

Adószám: 13814298241

Cégjegyzékszám: 01 09 874622

Elektronikus elérhetőség: pannonia@radovin.hu, gazdagret@radovin.hu

Telefonos elérhetőség: +361 239 1790

Grand Radovin Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 18.

Telephelye: 1126 BUdapest, Böszörményi út 18.

Adószám: 10764060-2-43

Cégjegyzékszám: 01 09 166872

Elektronikus elérhetőség: grand@radovin.hu

Telefonos elérhetőség: +36 30 789 1033

A Radovin Nagykereskedelmi Kft-be 2018 decemberében jelentős összegű kockázati tőkebefektetést eszközölt a Gran III Kockázati Tőkealap.
Köszönjük a bizalmat!
Kedvezményezett neve: Radovin Nagykereskedelmi Kft
A projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.2-17
Gran Private Equity Zrt weboldal

1